Vữa rót Sikagrout 214-11

300,000

SikaGrout-214-11 là vữa rót gốc xi măng bù co ngót, tự san bằng, trộn sẵn, với khả năng kéo dài thời gian thi công để thích ứng với nhiệt độ môi trường xung quanh.

Vữa rót Sikagrout 214-11

300,000

Danh mục: ,
\