Vữa rót Sikagrout 214-11 HS

750,000

SikaGrout®-214-11 HS là loại vữa rót tự san bằng, đạt cuờng độ cao sớm, không chứa sắt, bù co ngót, sử dụng được ngay. Sản phẩm có thành phần cốt liệu đã được chọn lọc và trộn sẵn để tạo ra một hỗn hợp có độ đặc đồng nhất.

Vữa rót Sikagrout 214-11 HS

750,000

Danh mục: ,
\