Vữa rót Sikadur 42VN

978,000

Sikadur 42MP là vữa rót gốc epoxy, có thể chảy lỏng, tự san bằng cho bê tông, đá, thép, nhôm, xi măng, amiăng, gỗ, polyeste và epoxy

Vữa rót Sikadur 42VN

978,000

\