Vữa chống thấm Sikadur 732

350,000

Sikadur 732 là chất kết nối gốc epoxy chọn lọc, 2 thành phần, không dung môi. Sau khi thi công lên bề mặt bê tông cũ sản phẩm sẽ tạo sự kết dính tuyệt hảo với bê tông mới.

Vữa chống thấm Sikadur 732

350,000

Danh mục: ,
\