Sơn Nippon Reflective Road Line

Giá: Liên hệ

Nippon Paint REFLECTIVE ROAD LINE PAINT là loại sơn dầu gốc thermoplastic acrylic với thành phần chứa những hạt bi phản chiếu ánh sáng.

\