Sơn Nippon Pylox Lazer

Giá: Liên hệ

Nippon Paint PYLOX LAZER là loại sơn dầu gốc acrylic & Alkyd-nitro-cellosolve biến tính.

\