Sơn nhũ vàng KOVA GOLD METALLIC

386,000

Sơn Nhũ KOVA Gold Metallic là sản phẩm sơn nhũ hệ nước, khi sơn phủ lên tất cả các bề mặt tạo ra lớp sơn hoàn thiện có độ bóng cao, bề mặt với hiệu ứng ánh kim loại màu vàng óng ánh.

Sơn nhũ vàng KOVA GOLD METALLIC

386,000

\