Chống thấm Sikatop seal 105

600,000

SikaTop Seal 105 VN cung cấp những đặc tính sau: Các thành phần được chế tạo sẵn; Dễ trộn và dễ thi công; Có độ sệt để thi công như hồ dầu hoặc vữa trát.

Chống thấm Sikatop seal 105

600,000

\