Chống thấm BC Bitumen Coating

1,600,000

BC Bitumen Coating là hợp chất bitum dạng nhũ tương, có màu từ nâu đậm đến đen khi khô. Sau khi khô nó không bị tan rữa trong nước

Chống thấm BC Bitumen Coating

1,600,000

Danh mục: ,
\