Bảo dưỡng bê tông Sikafloor Curehard 24

1,900,000

Sikafloor Curehard 24 là một chất lỏng trong suốt một thành phần gốc silicate natri dùng để bảo dưỡng, làm cứng bề mặt, lớp phủ bê tông tươi hoặc bê tông đã đông cứng.

Bảo dưỡng bê tông Sikafloor Curehard 24

1,900,000

Danh mục: ,
\