Bảo dưỡng bê tông Sika Antisol S

725,000

Sika Antisol S là dung dịch silicat kim loại chế tạo sẵn để sử dụng bảo dưỡng bê tông.

Khi được thi công bê tông tươi, Sika Antisol S sẽ tạo màng mỏng vi tinh thể trám lỗ hở, dạo tỉ lệ bốc hơi nước của bê tông và nhờ đó giúp cho sự thủy hóa của bê tông được diễn ra hoàn toàn.

Bảo dưỡng bê tông Sika Antisol S

725,000

Danh mục: ,
\